Опір матеріалів та будівельна механіка для тих, хто вивчає

Миттєве перетворення одиниць виміру

Миттєве перетворення одиниць виміру (в основному, які використовуються в проектуванні та механіці )
Діалоговий калькулятор.

Визначення областей динамічної нестійкості параметричних коливань гофрованої двотаврової балки

Гоцуляк Є.О., Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О.

Побудована розрахункова модель динамічної стійкості плоскої форми згину двотаврової балки з гофрованою стінкою. Редукування дискретної скінченноелементної моделі балки виконано за допомогою методу узагальнених координат. Досліджена динамічна стійкість параметричних коливань балки при дії розподіленого навантаження.

Теплотехнічні розрахунки

Цей підрозділ не відноситься до будівельної механіки, але при проектуванні будинків виникає потреба в подібних розрахунках.

Температура
оточення, тиск, вологість - оптимальне співвідношення всіх цих параметрів у приміщеннях гарантують комфорт. Для цього потрібно уміти розрахувати енергетичний баланс будівлі, якій складається з обсягів надходження енергії та втрат енергії з приміщень через огороджувальні конструкції .

Модуль Юнга

Модуль Юнга (англ. Young's modulus, modulus of elasticity) — це характеристика пружніх властивостей ізотропних матеріалів, один із модулів пружності.
Позначається модуль Юнга латинською літерою E, вимірюється в паскалях (Па), мегапаскалях (МПа) або в гігапаскалях (ГПа). Часто називають його просто модулем пружності.

Задачі будівельної механіки

Усі iнженерні (будівельні) конструкції і споруди — будівлі, мости, резервуари, корпуси автомобілів, машин, лiтаків, суден та інших конструкцій — повинні задовольняти умовам міцності, жорсткості та стійкості.

Умови міцності полягають в тому, що внутрішні зусилля і напруження в елементах конструкцій не повинні перевищувати величин, за яких ці елементи можуть зруйнуватися.

Гіпотези опору матеріалів

Для побудови теорії опору матеріалів приймаються деякі гіпотези і принципи відповідно до структури і властивостей матеріалів, характеру деформацій і напружень, а також діючих сил і геометрії конструкцій.

Система лінійних алгебраїчних рівнянь

Діалогова програма рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАУ, System of linear equations) методом Гаусса-Жордана (до 10 рівнянь, для учбових цілей)

Статичний момент перерізу

Статичними моментами перерізу (first moment of plane area) відносно осей x і y називають величини:

Геометричні характеристики поперечних перерізів

Опір елемента будівлі зовнішнім силам залежить не тільки від механічних характеристик матеріалу, а також від розмірів та форми поперечного перерізу, що враховується за допомогою геометричних характеристик перерізу. При розтягу чи стиску стрижня його опір навантаженню залежить від площі поперечного перерізу, а при крученні та при згині залежить також і від інші геометричних характеристик поперечних перерізів. Розглянемо детальніше геометричні характеристики перетину, які використовуються в розрахункових формулах опору матеріалів.

Графічні пакети, візуалізація

Невеликий огляд вільних графічних пакетів для підготовки даних і обробки результатів розрахунків, які можна використовувати офіційно безкоштовно.
Комерційні продукти в огляд не включені.

RSS-матеріал