Теплотехнічні розрахунки

Цей підрозділ не відноситься до будівельної механіки, але при проектуванні будинків виникає потреба в подібних розрахунках.

Температура
оточення, тиск, вологість - оптимальне співвідношення всіх цих параметрів у приміщеннях гарантують комфорт. Для цього потрібно уміти розрахувати енергетичний баланс будівлі, якій складається з обсягів надходження енергії та втрат енергії з приміщень через огороджувальні конструкції .