Розрахунок приведеного опору теплопередачі стіни

При будівництві індивідуальних будинків важно знати теплопровідність стіни будинку. Приведу простий розрахунок термічного опору стіни будинку, розташованому в передмісті Києва.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі житлового будинку
[math]R_{q min}=2.8[/math] м2·K/Вт (відповідно до ДБН В.2.6-31:2006)

Опір теплопередачі стіни розраховується за формулою
$$R_{\Sigma}=\frac{1}{\alpha_з}+\sum_{i=1}^{n}{R_i}+\frac{1}{\alpha_в}$$
де [math]\alpha_в, \alpha_з[/math] - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньою поверхонь стіни, які приймаються згідно ДБН. Для нашого випадку
[math]\alpha_в=8.7[/math] Вт/(м2·K), [math]\alpha_з=23[/math] Вт/(м2·K)
Ri - термічний опір ш-го шару стіни, м2·K/Вт
Визначається по формулі
$$R_i=\frac{\delta_i}{\lambda_ip}$$
[math]\lambda_ip[/math] - теплопровідність матеріалу i-го шару стіни в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м2·K)

Розрахункова температура зовнішнього повітря: -22°C
Розрахункова температура внутрішнього повітря приміщення: +20°C
Розрахункова відносна вологість внутрішнього повітря приміщення: 55%

Візьмемо популярну конструкцію стіни:
пінобетон 20см облицьований цеглою 12 см з повітряною прошарком 10см.
Коефіцієнт теплопровідності пінобетону в стіні 0.17 до 0.20 Вт/(м2·K). Для розрахунку приймемо 0.18 Вт/(м2·K). Звідси, термічний опір шару пінобетону 0.20 м/(0.18 Вт/(м2·K)*1м)=1.11 м2·K/Вт

Коефіцієнт теплопровідності цегли в стіні 0.81 Вт/(м2·K). Звідси, термічний опір шару лицевої цегли 0.12 м/(0.81 Вт/(м2·K)*1м)=0.15 м2·K/Вт

Термічний опір повітряного замкнутого прошарку 0.18 м2·K/Вт

Сума термічних опорів шарів стіни: 1.44 м2·K/Вт

Приведений опір теплопередачі стіни:
$$R_{\Sigma}=\frac{1}{\alpha_з}+\sum_{i=1}^{n}{R_i}+\frac{1}{\alpha_в} =
\frac{1}{23}+1.44+\frac{1}{8.7} = 1.6 $$
що менше [math]R_{q min}=2.8[/math]м2·K/Вт. Стіну потрібно утеплювати (наприклад, не менше 6.5 см пінопласту).

Якщо стіна будується з пінобетону в 2 блока (40 см), то приведений
опір теплопередачі стіни дорівнює 2.71 м2·K/Вт. Це також менше нормативної величини. Але в цьому випадку достатню обшити стіни гіпсокартоном з внутрішньої сторони стіни, або використати яку не будь теплу штукатурку.

В статті використані дані "ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція стін".