Деформації

Деформація - це зміна форми, розмірів чи об'єму тіла (тобто геометричних параметрів) під дією зовнішніх сил.

Деформації бувають пружними та пластичними. Пружні деформації зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Пластичні деформації зберігаються в тілі після припинення зовнішньої дії (тобто в тілі виникає залишкова деформація).
Пружність - це здатність деформованих тіл відновлювати початкові форму та розміри після припинення зовнішньої дії.

Залежно від прикладених зовнішніх сил розрізняють такі типи деформацій: розтяг (стиск), згин, зсув, крутіння а також їх комбінації (складний опір).

При деформації однобічного розтягу (або стиску) тіла, наприклад, стрижня, відбувається під дією зовнішньої сили, спрямованої вздовж стрижня. Така деформація характеризується абсолютним видовженням [math]\Delta l = l - l_0[/math] та відносним видовженням (відносна деформація) [math]\varepsilon=\frac{\Delta l}{l_0}[/math], де l0 та l - початкова та кінцева довжина стрижня.

Для пружних деформацій експериментально встановлений зв'язок між величиною зовнішніх сил та деформацією - закон Гука