Мета та завдання опору матеріалів

Опір матеріалів - це абетка розрахунків на міцність. Це наука про теоретичні і експериментальні методи дослідження на міцність, жорсткість і стійкість інженерних конструкцій і споруд.
Опір матеріалів як наука про міцність i стiйкiсть проти деформацiї матеріалів відіграє провідну роль в інженерній освіті і є зв’язуючою ланкою між теоретичними науками (математикою, фізикою, теоретичною механікою) та конкретними технічними науками (залізобетонні та металеві конструкції, деталі машин та ін.).

Основним завданням oпору матеріалів є вивчення методів розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість елементів конструкцій і споруд, що відповідають сучасному стану знань в механіці деформованого твердого тіла, фізиці та матеріалознавстві, а також дослідження міцності матеріалів та пояснення фізичної природи їх руйнування. В опорi матерiалiв тiсно пов’язанi теорiя i практика. Всi положення i гiпотези опору матерiалiв основанi на експериментальних даних.

Головне завдання інженера — забезпечення міцності, жорсткості і стійкості конструкцій, споруд, механізмів, машин і приладів. Інженер повинен вміти визначити економічно доцільні розміри і форми тіла, підібрати необхідний матеріал і вказати на ті граничні робочі навантаження, які б забезпечували нормальне функціонування системи і гарантували її надійність.