Зовнішні і внутрішні сили. Напруження.

В процесі експлуатації на будівлю діють зовнішні навантаження (зовнішні сили).
Зовнішня сила - це міра взаємодії між тілами. До зовнішніх сил відносять також опорні реакції.

Зовнішні сили поділяють на об'ємні сили і поверхневі сили. Об'ємні сили прикладені до кожної частки тіла.Прикладом об'ємних сил є сили ваги і сили інерції.

Поверхневі сили поділяють на зосереджені сили (навантаження) і розподілені сили. Зосередженими силами вважаються сили, прикладені до малої поверхні, розміри якої малі в порівнянні з розмірами тіла. Проте при розрахунку напруги поблизу зони контакту навантаження слід вважати розподіленим.
Зосереджене навантаження поділяють також на зосереджену силу і пару сил (момент).
Розподілені навантаження бувають розподіленими по довжині і по площі.

Зовнішні навантаження поділяють на статичні і динамічні.
Статичними навантаженнями називають навантаження, в результаті яких виникають малі сили інерції, і якими можливо проігнорувати. Якщо силами інерціями не можливо проігнорувати - такі навантаження називають динамічними навантаженнями.

Внутрішня сила
В результаті дії зовнішніх сил усередині тіла виникають внутрішні сили. Внутрішні сили - це міра взаємодії між частинками одного тіла.