Геометричні характеристики поперечних перерізів

Опір елемента будівлі зовнішнім силам залежить не тільки від механічних характеристик матеріалу, а також від розмірів та форми поперечного перерізу, що враховується за допомогою геометричних характеристик перерізу. При розтягу чи стиску стрижня його опір навантаженню залежить від площі поперечного перерізу, а при крученні та при згині залежить також і від інші геометричних характеристик поперечних перерізів. Розглянемо детальніше геометричні характеристики перетину, які використовуються в розрахункових формулах опору матеріалів.