Умови рівноваги

За першим законом Ньютона стан спокою тіла (механічної системи) або його поступальний рух можливі тільки за умови, коли прикладені до тіла сили компенсують одна одну.

Перша умова рівноваги

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{F_i}=0$$

Друга умова рівноваги

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{M_i}=0$$

Тіло, що має нерухому вісь обертання, перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, що діють на тіло, дорівнює нулеві.

Момент - це сила F помножена на плече d (відстань від точки прикладення до центра ваги): [math]M=F\cdot d[/math].