Коефіцієнт Пуассона

Коефіцієнт Пуассона - це міра зміни поперечних розмірів ізотропного тіла при деформації розтягу (коефіцієнт поперечної деформації).
Коефіцієнт Пуассона є характеристикою матеріалу. Він позначається грецькою літерою ? (іноді μ) і є величиною безрозмірною.

Для абсолютно крихкого матеріалу коефіцієнт Пуассона дорівнює 0, для абсолютно пружного — 0,5. Для більшості сталей цей коефіцієнт лежить в районі 0,3, для гуми він приблизно дорівнює 0,49.
Коефіцієнт Пуассона може також бути від'ємним. Це значить, що при розтягу поперечні розміри тіла збільшуються. Такі матеріали називають ауксетіками (в основному це полімери).

Відносна поперечна деформація і відносна поздовжня деформація зв'язані
емпіричною залежністю:
$$\varepsilon' = - \nu\cdot\varepsilon$$
де [math]\varepsilon'[/math] - відносна поперечна деформація
[math]\varepsilon'[/math] - відносна поздовжня деформація.
Коефіцієнт [math]\nu[/math] називають коефіцієнтом Пуассона.

$$\nu = \frac{E}{2\mu}-1= \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)}$$
μ - модуль зсуву, λ - коефіцієнт Ламе.