Закон Гука

По закону Гука переміщення прямо пропорційні навантаженню.
$$F_x=k\Delta x ,$$
або
$$F_{пруж}=-k\Delta x ,$$
де Fx - зовнішня сила, Δx - переміщення від цієї сили, Fпруж - сила пружності (Fпруж = -Fx). Коефіцієнт k називають жорсткістю тіла.

Жорсткість - фізична величина, чисельно рівна силі пружності, що виникає в тілі під час його видовження на одиницю довжини. Значення жорсткості залежить від розмірів та матеріалу тіла. Розмірність - Н/м

З закону Гука випливає:

$$\sigma=E\varepsilon$$

де [math]\sigma=F/A[/math] - напруження, [math]\varepsilon=\frac{\Delta l}{l}[/math] - деформація, а E - модуль Юнга, l - довжина, A - площа.

Якщо потрібно знайти видовження стрижня під дією сили N, то можно скористатися формулою:
$$\Delta l = \frac{N l}{E A}$$
Ця формула справедлива у випадку, якщо подовжнє зусилля N постійно по довжині стрижня.
Закон Гука - видовження стрижня