Деякі позначення, які використовуються на цьому сайті

Позначення Пояснення Приклади
= дорівнює a = b
[math]\neq[/math] не дорівнює [math]a \neq b[/math]
[math]\equiv[/math] тотожно дорівнює [math]a \equiv b[/math]
[math]\approx[/math] наближено дорівнює [math]a \approx b[/math]
[math]≤[/math] менше або дорівнює [math]a ≤ b[/math]
[math]≥[/math] більше або дорівнює [math]a ≥ b[/math]
[math]∪[/math] об'єднання множин [math]A \cup B[/math]
[math]∩[/math] перетин множин [math]A \cap B[/math]
\ віднімання множин [math]A \setminus B[/math]
порожня множина [math]\emptyset [/math]
сума [math] \sum_i^n{a_i} =a_1+a_2+ ... + a_n [/math]
[math]\forall[/math] для всіх [math] \forall a_i[/math]
нескінченність  
прямує до ... x →b
[math]\vec{x}[/math] вектор [math] \vec{F}[/math]
[math]\triangle[/math] трикутник [math] \triangle ABC [/math]
[math] ∠[/math] кут [math] ∠ ABC [/math]
[math]||[/math] паралельно [math] CD || AB [/math]
[math]\bot[/math] перпендикулярно [math] CD \bot AB [/math]

Дивись також ...