Конвертація одиниць виміру з допомогою OpenOffice

CONVERT_ADD - Перетворює число з однієї системи вимірювання на іншу.
Наприклад, функція CONVERT_ADD може перетворити таблиці відстаней у милях на таблиці відстаней у кілометрах.

Синтаксис:

CONVERT_ADD(число;старі_одиниці;нові_одиниці)

Число — це значення у старих одиницях вимірювання, яке потрібно перетворити.
Старі_одиниці — це одиниці вимірювання для аргументу «число».
Нові_одиниці — це одиниці вимірювання результату.

Приклади:
=CONVERT_ADD(10;"km";"mi") повертає 6,21 (з округленням до двох знаків після коми). 10 кілометрів рівні 6,21 милі. Префікс "k" означає коефіцієнт 103.

Масса

Вага та маса Старі одиниці або нові одиниці
Грам "g"
Слаг (slug) "sg"
Фунт маси (англ.) "lbm"
U (атомна одиниця маси) "u"
Унція (англ.) "ozm"
Коротка тона (США)
(1 коротка тона дорівнює 907.18474 кг.
(прийміть до уваги що 1 тонна (фр. tonne) = 1000 кг ))
"ton"
Гран (gr, англ.,
1 гран дорівнює 0.064798911482 грамам)
"grain"
Стоун (англ.,
1 стоун дорівнює 14 lbm (фунтів) = 6.350293 кг)
"stone"
інші pweight, hweight, shweight

Інші:

довжина, відстані m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec
Час yr, day, hr, mn, sec
тиск Pa, atm, mmHg, Torr, psi
сила N, dyn, pond
енергія J, e, c, cal, eV, HPh, Wh, BTU
потужність W, HP, PS
напруженість поля T, ga
температура C, F, K, Reau, Rank
об'єм l, tsp, tbs, oz, cup, pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner,
Middy, Glass
площа m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha
швидкість m/s, m/h, mph, kn, admkn

В Excel теж є подібна функція - CONVERT