Одиниці виміру довжини

Одиниці довжини

Міжнародна система СІ

Мікрометр (мкм, ηm) — одиниця виміру довжини, дорівнює 10?6 метра.
Міліметр — одиниця вимірювання довжини дорівнює 1/1000 метра. Позначення: українське «мм», міжнародне «mm». 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см = 1000 мкм.
Сантиметр (см) — одиниця довжини. 1 см = 1/100 м. Сантиметр - базова одиниця в системі СГС.
Дециметр (дм) - одиниця довжини. Дорівнює 10 см = 0,1 м.

Метр (m, м, рос. метр, англ. metre, від грец. metron - міра, розмір) дорівнює довжині шляху, який проходить у вакуумi світло за 1/299 792 458 частину секунди. Таке визначення метра було прийнято 1983 р. XVII Генеральною конференцією з мір і ваг
Кілометр - міра довжини в метричній системі. Дорівнює 1000 метрів.

Позасистемні

Ангстрем (Å) — позасистемна одиниця довжини, дорівнює 10-10 метра або одній десятимільйонній міліметра, використовується для вимірювання розмірів атомів, відстаней між ними й довжини хвилі електромагнітного випромінювання. Названа на честь шведського вченого А.Й. Анґстрема (1814–1874). Застосовна в атомній фізиці, оптиці та астрономії.
1 Å = 10-10 м = 10-8 см = 0.1 нм = 100 пм.
Діаметр атома: від 1 ? до 6 ?

Астрономічна одиниця довжини чи просто астрономічна одиниця (скорочено «а.о.») — одиниця відстані в астрономії, дорівнює середній відстані Землі від Сонця. 1 а.о. дорівнює 149 597 870 691 ± 30 метрів (~ 149,6 млн. км).
Застосовується в основному для вимірювання відстаней між об'єктами Сонячної системи, а також між компонентами подвійних зірок. Світло долає цю відстань за 8,3 хвилини.

Світловий рік (св. р., ly) — позасистемна одиниця виміру довжини.
Один світловий рік дорівнює відстані, яку світло проходить за один рік. Згідно з рекомендаціями Міжнародного астрономічного союзу в якості чисельного значення року, якщо не вказано протилежне, використовується Юліанський рік. Оскільки швидкість світла у вакуумі дорівнює 299 792 458 м/с, то 1 світловий рік становить 9 460 730 472 580,8 км ? 9,46·1015 м.

Парсек (скорочено пк) — поширена в астрономії позасистемна одиниця довжини.
Назва є зкороченням від паралакс кутової секунди — це відстань, з якої середній радіус земної орбіти (рівний 1 а. о.), перпендикулярний променю зору, видно під кутом 1? (одна кутова секунда).
1 астрономічна одиниця складає 4,85?10?6 парсек.
1 пк = ~206265 а.о = ~3.08568*1016м = ~3,2616 світлових років.

Аршин (походить з тюркської мови) — стародавня одиниця довжини. Вживалась у Росії, Афганістані, Ірані, Туреччині, Болгарії, Югославії і мала різні значення в межах від 66 до 106,6 см.
В Росії і на Україні в 16—17 ст. Аршин = 27 дюймам, а з 18 ст. Аршин = 28 дюймам (71,12 см).

1 аршин = 1/3 сажені = 16 вершків = 28 дюймів = 71,12 см

Після запровадження метричної системи мір Аршин виходить з ужитку.

Дивісь також:
Діалоговий калькулятор - Перетворення (переведення) одиниць виміру
Префікси СІ