Одиниці виміру маси

Маса — фізична величина, яка визначає інерційні та гравітаційні властивості матерії.

Одиниці маси

Міжнародна система СІ

Кілограм — основна міра маси в системі СІ.

Кілограм як одиниця маси був запропонований після Великої Французької Революції, причому спочатку через відсутність чіткого розмежування понять маса та вага ця одиниця визначалась тоді як маса води, що займає об'єм в 1 літр при температурі 4°C.

Сучасним еталоном кілограму є циліндрична гиря висотою і діаметром 39 міліметрів, що зберігається в Севрі (Франція). Ця гиря відлита в 1889 році із сплаву платини (90%) та іридію (10%), вперше приготовленого французьким хіміком Сент-Клер Девілем в 1872 році, дістала назву "кілограм Архіву".

Відсутність чіткого розмежування одиниць ваги та маси і їхніх еталонів була пов’язана з потребою уточнити співвідношення інерційної та гравітаційної мас. З метою усунення існуючої на той час плутанини I ГКМВ (1899 р.) затвердила Міжнародний прототип кілограма як прототип одиниці маси. Це рішення було прийнято з огляду на те, що на відміну від маси вага тіла залежить від його положення на поверхні Землi (від широти місця та висоти над рівнем моря).
У рішеннях III ГКМВ чітко розмежовано кілограм як одиницю сили та кілограм як одиницю маси.

Грам (г) - одиниця маси у системі СГС.
В системі СІ - допоміжна одиниця, яка визначається через кілограм.
1000 г = 1 кг.

1 міліграм = 1·10-3г. Дивісь також Префікси СІ

Тонна (від старофранцузького слова tunne) — міра маси, яка дорівнює тисячі кілограмів.
В англомовних країнах використовуються також близькі за значенням, але не абсолютно точні одиниці виміру, які називаються тонами (англ. ton). Імперська британська тона або довга тона дорівнює 2240 фунтів (1016.0469088 кг). В США використовується коротка тона, яка дорівнює 907.18474 кг.

Позасистемні одиниці маси

Карат (від грецької кератіон) (англ. carat) - одиниця маси, що використовується для коштовних каменів. Карат становить 200 міліграм. Історично, назва походить від назви рослини — дерева кароб (Ceratonia siliqua). Насіння цієї рослини мають на диво сталу масу й тому використовувалися у деяких країнах як стандарт для зважування коштовного каміння. Стандарт 1 карат = 200 мг був прийнятий у 1907 р.

Пуд - одиниця ваги або маси, яка уживалася в Україні з княжих часів.
1 пуд = 40 фунтів = 16,3805 кг.

Тройська унція - спеціальна одиниця виміру, що застосовується для характеристики дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та пороху. Міжнародним позначенням тройської унції є "ozt".
Маса тройської унції дорівнює 31,1034768 грама. Вона дорівнює 480 гранам (один гран - 64,79891 міліграма)

Гран (від лат. granum — зерно, крупинка) — застаріла одиниця маси, що застосовувалася в російській аптекарській практиці до введення метричної системи. За 1 гран була прийнята маса, рівна 62,2 міліграм.
У англійській системі мір - гран торгівельний, аптекарський і тройський дорівнює 0.064798911482 грамам.

Фунт (від латів. pondus — вага, гиря) — одиниця виміру маси і ваги. Він різний в різних системах вимірювання.
Стандартний американський і англійський фунт, дорівнює 16 унціям або 453,592374495300 грама;
Тройський (британський аптечний) фунт = 12 тройським унціям = 5760 гранам = 373,241718913976 грам.
У російській системі фунт дорівнює 96 золотникам і з 1747 року фунт був еталонною вагою. У 1747 році був виготовлений «бронзовый золочёний фунт 1747 года», по якому в 1835 році був виготовлений платиновий фунт, основа мір ваги в Російській імперії. Цей фунт називали російським фунтом торгівельної ваги. Також існував ще аптекарський фунт (одиниця для виміру аптекарської ваги).
1 аптекарський фунт = 7/8, або 0,875 російського фунта.
1 російський фунт = 32 лотам = 96 золотникам = 9216 долям = 1/40 пуда
1 аптекарський фунт = 12 унціям = 96 драхмам = 5760 аптекарським гранам
1 російський фунт = 0,4095124 кілограма

Австрійський фунт дорівнює 0.56001 кг
Шведський фунт дорівнює 0.425 кг
Давньоримський фунт (libra) дорівнює 0.32745 кг

Дивісь також:
Діалоговий калькулятор - Перетворення (переведення) одиниць виміру
Префікси СІ