Одиниці часу

Секунда — одиниця виміру часу в системах СІ та СГС.

Еталон секунди визначається, як 9 192 631 770 періодів випромінювання атому Цезію-133 при переході між двома рівнями основного стану, розщеплених в магнітному полі ядра, при сталій довжині хвилі, нульовій температурі й відсутності зовнішнього магнітного поля.

Секунда дорівнює 1/60 хвилини,1/3600 години,або 1/86400 доби. Визначення секунди через тривалість доби незадовільне для наукових цілей, бо довжина дня не постійна, а змінна. Тому виникла потреба в іншому визначенні еталону часу. В 1956 році фахівці надали секунді значення 1/31 556 925,9747 тривалості тропічного року (тобто, часу, потрібного видимому з Землі Сонцю, щоб повернутися на таке саме положення відносно інших космічних світил) для 1900 року. У 1967 році було встановлено новий еталон, що опирається на спектроскопію.

Цезієвий еталон частоти забезпечує можливість відтворення одиниці часу — секунди та одиниці частоти — герца з відносною похибкою щонайбільше ±1·10-11.

Дивись також:
Миттєва конвертація фізичних одиниць виміру
Префікси СІ