Об'єм

Об'єм — це місткість геометричного тіла, тобто частині простору, обмеженій однією або декількома замкнутими поверхнями. Місткість або ємкість виражається числом кубічних одиниць, що поміщаються в об'ємі.

Одиниці вимірювання об'єму в СІ — кубічний метр, а також похідних від неї: кубічний сантиметр, літр (кубічний дециметр) та інші.

Позасистемні одиниці вимірювання — галон, барель (англ. Barrel), пінта і інші.

Барель (англ. barrel, бочка, бочонок) — старовинна англійська одиниця виміру об'єму. Його величина залежить від того, що виміряється.

Пивний барель

Для виміру об'єму пива і еля у Великобританії використовувався, так званий, пивний барель:
1 (пивний) барель = 2/3 хогсхеда = 2 килдеркина = 4 феркина.
У різні століття величина пивного барреля змінювалася.
З 1824 року: 1 барель = 36 англійських галонів = 163,6 літрів.

Барель в США

У США стандартний барель для рідини рівний 31,5 американських галонів.
1 американський барель = 31,5 американських галонів = 119,2 літрів = 1/2 хогсхеда.

Але при вимірі об'єму пива в США використовується, так званий, стандартний пивний барель, який дорівнює 31 американському галону (117,3 літрів).

Також в США використовується «сухий барель» (dry barrel), яка дорівнює 105 сухим квартам що дорівнює 115,628 літрам (куб. дм).

Американський нафтовий барель — одиниця виміру об'єму нафти, рівна 42 галонам, або 158,988 літрів.
Стандартне скорочення для нафтового бареля — bbl, де перша буква означає blue (блакитний).

1 барель (американський, нафтовий) ? 0,1364 тонн нафти (в середньому, точніше залежить від марки нафти і температури/плотності) = 136,4 кг нафти (для марки нафти Urals ? 137,3 кг).

Міри об'єму рідини:
1 л = 1,76 пінт = 0,22 галона.

Англійські позасистемні:
1 пінта = 0,57 л
1 галон = 8 пінтам = 4,55 л

Античні позасистемні:
Котіла = 0,275 л

Староєврейські:
Ейфа = 24 883 см?
Омер = 1/10 ейфи

Російські позасистемні:
Відро = 12,299 л = 1/40 бочки = 10 кухлів = 16 горілчаних пляшок = 100 чаркам = 200 шкаликам
1 штоф = 1/10 відра = 10 чаркам = 1,2299 л.
Осьмериковый (рос.) штоф = 1/8 відра = 1,537375 л.
Кварта = 1,23 л
Пляшка 0,77 л
1 горільчана бутилка = 5 чарок = 1/20 відра = 615 мл.
Чарка = 2 шкалика = 129.99 мл. = 0,123 л
Шкалик (косушка) = пів чарки = 0,0615 л = 61.5 мл.

Одиниці виміру сипких речовин

Англійські позасистемні
1 бушель = 36,36872 літрів = 8 галонів.
1 (англійський) барель = 4,5 бушелів = 163,65 літрів.

Формули для обчислення об'ємів

Прямокутна призма: [math]V = l\cdot h\cdot w[/math], тут: l - довжина, w - ширина, h - висота;

Циліндр: [math]V = \pi r^{2} h[/math], тут: r = радіус основання циліндру, h = висота;

Сфера: [math]V = {4\over3}\pi r^{3}[/math] тут: r - радіус сфери;

Конус: [math]V = {1\over3}\pi r^{2}h[/math], тут: r - радіус кола основи, h - висота;

Довільне тіло:
$$\int A(h)dh$$
тут h - значення координати в довільному напрямку всередині фігури, A(h) - площа перпендикулярного до вибраного напряму перетину при значенні координати h

Дивись також:
Миттєва конвертація фізичних одиниць виміру
Префікси СІ