Вага

Вага тіла - сила, з якою тіло внаслідок притягання його до Землі (або іншого небесного тіла) діє у вертикальному напрямі на підставку (опору) або підвіс внаслідок впливу сили тяжіння цього об'єкту. У гравітаційному полі Землі, якщо тіло з опорою або підвісом нерухоме або рухається за інерцією (швидкість постійна), то вага тіла за напрямом і модулем збігається із силою тяжіння, що діє на тіло. Вага тіла зв'язана з його масою співвідношенням [math]F = mg[/math], де F - вага, [math]g[/math] - стала прискорення вільного падіння на Землі, а m - маса тіла. Але потрібно прийняти до уваги, що точкою прикладення сили тяжіння є центр маси тіла, а вага прикладена до опори (підвісу). Вага тіла завжди прикладена до іншого тіла.

Як будь-яка сила, вага в системі СІ вимірюється в ньютонах, в системі СГС - в динах. Однак в багатьох областях техніки ще збереглося використання кілограм-сили, тонна-сили. Також вага тіла вимірюється у позасистемних одиницях - фунтах (фунт-сила), унціях (унція-сила), гранах (гран-сила). Оскільки ці історичні одиниці встановилися давно, вони застосовуються однаковою мірою як до маси так і ваги.

Ньотон визначається, як сила, яка надає тілу з масою 1 кг прискорення 1 м/с2.
Н (ньотон) = м·кг/c2
Дина — одиниця сили в системі СГС. Визначається, як сила, що надає тілу з масою 1г прискорення 1 см/с2. 1 дин = 1 г·см/с2 = 1·10-5 H

Із означення ваги, як сили, з якою тіло діє на опору, тобто сили реакції, вага тіла залежить від значення прискорення вільного падіння і його прискорення. Наприклад, у літаку, який злітає, вага тіла збільшується на величину вертикального прискорення літака, а у літаку, який приземляється, вага тіла зменшується на величину вертикального прискорення. [math]\vec{F}=m\vec{g} - m\vec{a}[/math] Тіло, яке вільно падає з висоти, втрачає вагу. Такий стан називається невагомістю [math]\vec{a}=\vec{g}, F=mg - mg=0[/math].

Вага тіла, зануреного в рідину, зменшується на вагу витісненої рідини (закон Архімеда).

Дивись також:
Миттєва конвертація фізичних одиниць виміру
Префікси СІ
Конвертація одиниць виміру з допомогою OpenOffice