Сортамент

Двотавр

Кутниковий профіль

Швелер

Фізичні характеристики матеріалів для сталевих конструкцій
Характеристика Значення
Щільність прокату і сталевих відливок ρ, кг/м3 7850
Коефіцієнт лінійного розширення α, °C-1 0,12*10-4
Модуль пружності (модуль Юнга) E, МПа  
   Прокатної сталі та сталевих відливок 2,06*105 (206 ГПа)
   канатів сталевих спіральних 1,67*105
Модуль зсуву прокатної сталі μ (G), МПа 0,78*105 (78 ГПа)
Коефіцієнт поперечної деформації (Пуассона) ν 0,3