Задачі будівельної механіки

Усі iнженерні (будівельні) конструкції і споруди — будівлі, мости, резервуари, корпуси автомобілів, машин, лiтаків, суден та інших конструкцій — повинні задовольняти умовам міцності, жорсткості та стійкості.

Умови міцності полягають в тому, що внутрішні зусилля і напруження в елементах конструкцій не повинні перевищувати величин, за яких ці елементи можуть зруйнуватися.

Умови жорсткості полягають в тому, що деформації в елементах конструкцій не повинні перевищувати величин, за яких ці елементи і вся конструкція в цілому стане не придатною до експлуатації або спотвориться її зовнішній вид.

Умови стійкості полягають в тому, що при знятті додаткових навантажень (непрогнозовані навантаження, які носять випадковий характер і мають незначну величину, проте викликають деякі додаткові деформації і переміщення) споруда має відновлювати свій попередній стан.

Найбільш вивчений і відображений у навчальній літературі розділ будівельної механіки — будівельна механіка стрижневих систем. Протягом довгого часу цей розділ називався "статикою споруд", "графічною статикою споруд". До стрижневих систем можуть бути віднесені ферма, балки, рами, арка та комбіновані системи, які складаються поєднанням балок, рам, ферм.

Будівельна механіка обмежується визначенням напружень, деформацій і переміщень під дією зовнішніх навантажень і не формулює критерії міцності, як це робиться в опорі матеріалів.