Радіус інерції

Радіус інерції можна представити як відстань від осі x до точки, в якій потрібно зосередити всю площу перерізу, щоб момент інерції цієї точки дорівнював моменту інерції всього перерізу.

Значення радіусів інерції обчислюємо за формулами:
$$ i_x = \sqrt{J_x \over A}$$

$$ i_{max} = \sqrt{J_{max} \over A}$$
$$ i_{min} = \sqrt{J_{min} \over A}$$

тут: Jx,Jmax,Jmin - моменти інерції, A - площа