Рішення системи в OpenOffice.org

Рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь в OpenOffice.org

Для системи лінійних рівнянь A*x=b рішенням є x=A-1*b, якщо визначник матриці A не дорівнює нулю.

В клітинках (A1:B2) вводимо дані.
Визначник матриці: MDETERM(A1:B2)
Потім одержуємо обернену матрицю:
={MINVERSE(A1:B2)}

А потім потрібно помножити одержану обернену матрицю на колонку з правою частиною системи рівнянь:
={MMULT(A4:B5;C1:C2)}

Залишилося перевірити правильність вирішення підставивши отримані невідомі в систему рівнянь.