в R

Приклад рішення системи лінійних рівнянь з допомогою мови програмування R

A <- array(c(1,3,2,4), dim=c(2,2))
> A
     [,1] [,2]
[1,]    1    2
[2,]    3    4
> b<-c(2,1)
> b
[1] 2 1
> x<-solve(A,b)
> x
[1] -3.0  2.5

і одержали відповідь: x1= -3; x2= 2.5;

Перевірка:

> A %*% x
     [,1]
[1,]    2
[2,]    1

Визначник матриці:

> det(A)
[1] -2