Опір матеріалів

Опір матеріалів (рос. сопромат) - введення в науку про міцність, жорсткість і надійність елементів конструкцій, приладів і машин. Завданням опору матеріалів, як одного з розділів механіки суцільних середовищ, є визначення деформацій і напружень в твердому пружному тілі, яке піддається силовій або тепловій дії. Опір матеріалів вирішує це завдання, базуючись на ряді гіпотез геометричного або фізичного характеру. Такий метод дозволяє отримати, хоч і не у всіх випадках цілком точні, але достатньо прості формули для обчислення напружень. Розрахунки носять, як правило, оцінний характер. Саме із-за цього характеру результатів, що одержуються за допомогою математичних моделей цієї дисципліни, при проектуванні реальних конструкцій всі міцнісні характеристики матеріалів і виробів вибираються з суттєвим запасом.

Опір матеріалів

...

Геометричні характеристики поперечних перерізів

Опір елемента будівлі зовнішнім силам залежить не тільки від механічних характеристик матеріалу, а також від розмірів та форми поперечного перерізу, що враховується за допомогою геометричних характеристик перерізу. При розтягу чи стиску стрижня його опір навантаженню залежить від площі поперечного перерізу, а при крученні та при згині залежить також і від інші геометричних характеристик поперечних перерізів. Розглянемо детальніше геометричні характеристики перетину, які використовуються в розрахункових формулах опору матеріалів.

RSS-матеріал