Коефіцієнт Пуассона

Коефіцієнт Пуассона — це міра зміни поперечних розмірів ізотропного тіла при деформації розтягу.
Коефіцієнт Пуассона є характеристикою речовини. Він позначається грецькою літерою ν і є величиною безрозмірною. Для абсолютно крихкого матеріалу коефіцієнт Пуассона дорівнює 0, для абсолютно пружного — 0,5. Для більшості сталей цей коефіцієнт лежить в районі 0,3, для гуми він приблизно дорівнює 0,49.

Коефіцієнт Пуассона

Коефіцієнт Пуассона - це міра зміни поперечних розмірів ізотропного тіла при деформації розтягу (коефіцієнт поперечної деформації).
Коефіцієнт Пуассона є характеристикою матеріалу. Він позначається грецькою літерою ? (іноді μ) і є величиною безрозмірною.

Для абсолютно крихкого матеріалу коефіцієнт Пуассона дорівнює 0, для абсолютно пружного — 0,5. Для більшості сталей цей коефіцієнт лежить в районі 0,3, для гуми він приблизно дорівнює 0,49.

Модуль Юнга

Модуль Юнга (англ. Young's modulus, modulus of elasticity) — це характеристика пружніх властивостей ізотропних матеріалів, один із модулів пружності.
Позначається модуль Юнга латинською літерою E, вимірюється в паскалях (Па), мегапаскалях (МПа) або в гігапаскалях (ГПа). Часто називають його просто модулем пружності.

RSS-матеріал